Na tej stronie pobierzesz program:

Zrzucik 2.4

Opis:
"Zrzucik" przeznaczony jest do dokonywania zapisu, w postaci plików graficznych jpg i bmp, określonej przez użytkownika części ekranu komputera. Ponadto posiada możliwość dokonywania zrzutu całych ekranów w czasie i trybie ustalonym przez użytkownika.
W zakresie zrzutu ekranu użytkownik może w dowolnym momencie sam zainicjować zrzut (zapis do pliku JPG dowolnego katalogu) lub może taką operację zlecić programowi; ten dokona zrzutu o ustalonej godzinie i może też automatycznie powtarzać zrzuty co pewien czas określany w minutach lub sekundach.
W celu dokonania zapisu określonej części ekranu program sprowadzamy do stadium czuwania na pasku Menu Systemowego by w odpowiednim momencie za pomocą kombinacji klawiszy określić na pulpicie rejon jaki ma zostać zapisany do postaci pliku graficznego.
Z chwilą potrzeby przechwycenia i utrwalenia całej lub wybranej części ekranu użytkownik, mając program "Zrzucik" w fazie czuwania na pasku programów Menu Start, wciska aktualnie obowiązującą dla zrzutu kombinację "gorących" klawiszy. Zmienionym do postaci krzyża kursorem myszy określa rejon zapisu; puszczenie przycisku myszy jest równoznaczne z aktywacją "Zrzucika", który pojawia się na ekranie z widocznym, przechwyconym w polu edycyjnym obszarem ekranu.
Obraz, wyposażony w paski przewijania pionowego i poziomego, możemy obejrzeć i ewentualnie zapisać pod postacią pliku JPG lub BMP.
Program "Zrzucik" posiada możliwość utrzymywania kilku obrazów jednocześnie. W dążeniu do efektywnego wykorzystywania pamięci RAM zaleca się zapis pliku i jego zamknięcie przed wprowadzeniem programu w fazę kolejnego czuwania.
Dla realizacji zrzutów całych ekranów w dowolnym trybie należy zawsze uaktywnić opcję "Zrzuty" w Menu programu. W otwieranej, w następstwie powyższej procedury, formatce (planszy) określamy metodę zrzutu, czas automatycznego powtarzania zrzutu (konieczna opcja przy wyborze metody automatycznego powtarzania co XX minut lub sekund) oraz miejsce i postać (nazwy) składowanych pod postacią plików JPG obrazów ekranów.
Data dodania:
12 Nov 2010 16:06:58
Data dodania:
23 Aug 2013 19:54:14
Rozmiar:
339 kB
Pobrań:
1860
Licencja:
freeware (bezpłatna)
Wersja:
2.4
Autor:
Mulawa Andrzej
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Zrzucik 2.4 Pobierz